logo2
Odd Fellow
Broderloge nr. 2 - Scandinavia I.O.O.F.

Bredgade 28 - 1260 København K

de-tre-kaedeled
forside
embedsmaend formaal
log-in
historie
modeplan
maerkedage
billeder
fonde    
optagelse
links
posten
kontakt

Billeder fra Logens arrangementer

2014
Ældre brødres
aften d. 4. feb.
Ædre brødres aften Tur til Broderloge nr. 77 Rolf Krake i Roskilde Tur Piotr, Uffe og Morten får tildelt kærligheds-
graden
Anden grad Fællesmøde med
tirsdags-
logerne
Fællesmøde med tirsdagslogerne
Skovtur
2014
Skovtur 2014
2013
Broder Johnny Olins 25 års hæderstegn olin
Skovtur 2013 skovtur Broder Erik Moth-Poulsen 50 års hæderstegn Erik Sommermøde 2013 Sommerfest
Julestemning
2013
Julestemning Video med Maria Hanke og Knud-Erik Kengen.

Maria Hanke